Conflicterende situaties

Luyten Assuradeuren is het volmachtbedrijf van Luyten Adviesgroep.

Luyten Assuradeuren is het volmachtbedrijf van Luyten Adviesgroep. Als bemiddelaar hebben zij een voorlopige dekkingsbevoegdheid. Om conflicterende situaties te beperken is er een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen de taken en bevoegdheden van Luyten Assuradeuren en die van Luyten Adviesgroep. Ondanks de taakscheiding kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat.

Conflicterende situaties kunnen ontstaan in de volgende gevallen:

 • coulance schade-uitkering;
 • uitbetalen van een niet gedekte schade;
 • niet gedekte schade afwijzen;
 • conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden;
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag);
 • een te laag premie-tarief hanteren;
 • korting verlenen (bijv. Extra B/M-treden) op de premie;
 • een te zwaar risico in volmacht accepteren;
 • onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn;
 • afwijken van de geldende opzegtermijn;
 • afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling).

Wij hanteren het volgende beleid:

 • Binnen Luyten Assuradeuren is de feitelijke leider eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
 • Bij onduidelijkheid binnen omschreven procedures, instructies of overige documenten over de handelingswijze in bepaalde situaties (in het kader van verleende volmachten), beslist de feitelijk leider van Luyten Assuradeuren.
 • Afwijkingen van omschreven procedures, instructies en overige documenten worden genomen
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider of de directeur van het volmachtbedrijf;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider en de directeur van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • Als er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.