Fraudebeleid

Vertrouwen is een kernwaarde voor de verzekeringsbranche. Ook bij Luyten is deze kernwaarde van levensbelang. In een situatie waarbij sprake is van fraude staat dit vertrouwen ernstig onder druk.
Fraude is en blijft echter een onderwerp dat gezien de aard van onze branche altijd aanwezig zal zijn.

Bij Luyten doen we er alles aan om fraude tegen te gaan. In het belang van onze risicodragers, de gezonde verzekeringsportefeuille en de relatie tussen onze klanten, de verzekeraars en onszelf.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een gezonde portefeuille in het belang is van alle klanten.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?
Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s
 • Meer claimen dan de geleden schade
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS?  kijk dan op stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van €532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten in rekening brengen.
Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.